Žilinská univerzita > Fakulta riadenia a informatiky > Katedra informačných sietí

Screen - jednoduché príkazy k ovládaniu

Screen je terminálový multiplexer, ktorý môže značne sprehľadniť a uľahčiť prácu s viacerými terminálovými oknami v prostredí kde GUI rozhranie nie je dostupné (napr. práca na diaľku cez secureshell).

Inštalácia je v prostredí debianu je jednoduchá

apt-get install screen

spustenie programu je príkazom

Android začiatky + aplikácia na registráciu na zaregistrovanie

 

Inštalácia

 

Ako programovaní nástroj pre našu android aplikáciu si zvolíme Eclipse. Stiahnuť sa dá zo stránky http://www.eclipse.org/downloads/ . Konkrétne „Eclipse Classic“

SIPp inštalácia a obsluha pre Linux

Tento návod popisuje inštaláciu balíka SIPp, ktorý slúži na testovanie výkonnosti SIP serverov.

 

Pridanie IP adresy pomocou príkazu IP

1) Zistenie mien rozhraní nášho zariadenia

ip a

alebo 

ip link

príkaz vylistuje naše sieťové rozhrania, napr.

 

ZÁKLADNÁ konfigurácia DHCP servera v Debian OS.

Tento článok popisuje základnú konfiguráciu DHCP servera (isc-dhcp-server) v operačnom systéme Debian.

 

Inštalácia DHCP:

#apt-get install isc-dhcp-server

*poznámka: balík isc-dhcp-server nahrádza starý dhcp3 balík

 

Problematika Ipv4 a Ipv6 klientov pri SIP Proxy serveroch

 

 

SIP, Kamailio, IPv4/IPv6

 

1.     Ciele

 

Na Virtual Boxe nainštalovať operačný systém Debian

Urobiť komunikáciu Windows –> Debian -> internet

Na Debiane spraviť DNS server

VideoLAN streaming server

Popis a preskúmanie riešenia distribúcie videa a audia na báze technológie VideoLAN.

 

Konfigurácia DNS servera

Nastavenie DNS servera

Tento návod je platný pre systém debian 6 a vychádza z http://deja-vix.sk/sysadmin/dns.html. Veľa teoretických poznatkov je preskočených, preto je vhodné prečítať si pôvodný návod.

 

Inštalácia

Inštalácia je veľmi jednoduchá, pretože budeme využívať softvér z repozitárov. Softvér potrebný pre realizáciu dns servera sa nazýva bind9.

 

Kamailio 3.2 štandardná routovacia logika - vývojový diagram

Tento diagram znázorňuje routovaciu logiku Kamailia, verzia 3.2. Zmyslom vzniku tohto diagramu bolo pomôcť ľuďom ľahšie pochopiť konfiguračný súbor (route logic) Kamailia a pohybovať sa v ňom efektívnejšie. Diagram by mal tiež slúžiť ako pomôcka pri modifikovaní routovacej logiky.

Väčšina routovacích blokov (hlavne tie, ktoré môžu ukončiť celý routovací skript (exit)) je zobrazených a usporiadaných.

Loki - L3 packet generation and manipulation tool

Notes: Loki is a Python based framework implementing many packet generation and attack modules for Layer 3 protocols, including BGP, LDP, OSPF, VRRP and quite a few others.

Web:

Syndikovať obsah