Žilinská univerzita > Fakulta riadenia a informatiky > Katedra informačných sietíIPv6 - Internet Protocol version 6


Pozn. realizácia a popis sú staršieho dáta (okolo roku 2005)

MRTG - Multi Router Traffic Grapher


 IMS overview
Konfigurácia SSH prístupu na Cisco ASA 5510


Konfigurácia SSH prístupu na Cisco ASA 5510 s lokálnou autentifikáciou. Postup si vyžaduje vykonanie viacerých úkonov v následovných krokoch:

 

1) vytvorenie lokálnych účtov:

pix(config)#username MENO password HESLO privilege LEVEL_0-15

 

2) nastavenie autentifikácie pre SSH na LOCAL databázu:

pix(config)#aaa authentication ssh console LOCAL

 

3) vygenerovanie RSA kľúča

Story o OpenSERe a CPL

Ako rozbehať CPL na OpenSERe (Andrej Krivulčík):

Návod:http://www.kom.tu-darmstadt.de/~jschmitt/HowToSER_CPL.htm.OpenIMS references
Andrej Krivulčík - Integrovaný portál o sieťových technológiách s použitím CMS


Cieľom mojej bakalárskej práce je analyzovať možnosti, navrhnúť a vytvoriť riešenie internetového portálu zameraného na správu obsahu o sieťových technológiách. Portál má byť postavený na internetovom CMS systéme, ktorý bolo treba vybrať s ohľadom na požiadavky kladené na funkčnosť portálu. Okrem určenia potrebných prostriedkov a ich nasadenia bolo úlohou aj vytvoriť niekoľko grafických návrhov pre nasadenie na portáli.

Syndikovať obsah