Žilinská univerzita > Fakulta riadenia a informatiky > Katedra informačných sietí

Inštalácia Debianu na SunFire v120 cez sieť

Na inštaláciu Debianu na Sun server budeme potrebovať:

  • Sun server
  • server s linuxom
  • viacnásobné pripojenie Sun servera do siete (cez oba sieťové rozhrania)
  • pripojenie na internet

 

Na linuxovom serveri bude potrebné nainštalovať bootp démon, rarp démon a tftp setver.

apt-get install atftpd bootpd rarpd

 

TFTP setver:

Cisco IP Phone 7960 upgrade na SIP

Ako je pri Cisco telefónoch zvykom, je potrebné mať funkčný TFTP server.

Pre Windows je dostupný http://tftpd32.jounin.net/, pre Debianovské systémy odporúčam aTFTP.

aTFTP sa nainštaluje príkazom

apt-get install atftpd

Vytvoríme mu priečinok a pridelíme práva

Riešenia komunikačných platforiem pre služby SIMPLE

Autor: MELIŠ, Marek

Vedúci: Ing. Pavel Segeč, PhD.

Názov: Riešenia komunikačných platforiem pre služby SIMPLE

Prototyp IMS komunikačnej platformy v Kamailio

Autor: TROJÁK, Ľubomír

Vedúci: Ing. Pavel Segeč, PhD.

Inštalácia Kamailio 4.x s websoscket-mi

Návod vypracoval: Andrián Krištof

 

Inštalácia Kamailia vo verzii 4.x je skoro identická s pôvodnými verziami. Keďže Kamailio sa nenachádza priamo v oficiálnom repozitári, treba si ho pridať

wget http://deb.kamailio.org/kamailiodebkey.gpg
apt-key add kamailiodebkey.gpg

Do súboru /etc/apt/sources.list pridáme 2 riadky (záleží, či ako distribúciu linuxu máte squeezy, wheezy ...)

Prepojenie Asterisk a Cisco IP Communicator Skinny protokolom

Použité boli Asterisk 11.8.0, Cisco IP Communicator 7.0.2.0 a aTFTP server 0.7.dfsg-11

Predpokladáme, že používaťeľ má nainštalovaný Asterisk a Cisco IP Communicator.

Communicator potrebuje TFTP server, z ktorého si stiahne konfiguračné súbory, pozadia, zvonenia atď.

Na Debianovských systémoch nainštalujeme TFTP server

apt-get install atftpd

Vytvoríme mu priečinok a pridelíme práva

Multimediálne komunikačné platformy nad SIP - prepojenie Kamilio + FreeSWITCH

Inštalácia PBX Kamailio 4.0.3

 

Kamailio sa priamo nenachádza v balíčkových repozitároch Debianu. Je potrebné ho pridať. Stačí, ak do súboru /etc/apt/sources.list pridáme na koniec dva riadky:

deb http://deb.kamailio.org/kamailio whezy main
deb-src http://deb.kamailio.org/kamailio wheezy main

 

Inštalácia Debian vo VirtualBoxe - problém IPv6 TCOBGP injectors


 ExaBGP

inject

 

 

Syndikovať obsah