Žilinská univerzita > Fakulta riadenia a informatiky > Katedra informačných sietí

Kamailio IMS

Postup tvorby deb balíčkov SIP servera Kamailio

apt-get install git-core make devscripts dpatch

 

Následne sme nainštalovali závislosti pre Kamailio:

 

Syndikovať obsah