Žilinská univerzita > Fakulta riadenia a informatiky > Katedra informačných sietí

Opnet

Na fakulte máme zakúpený softvér OPNET Modeler + Wireless, ku ktorému tu budú pribúdať články týkajúce sa inštalácie, používania a hotových projektov v ňom urobených (bakalárky, diplomovky a iné). Články pribúdajú chronologicky, vždy najaktuálnejší článok na vrchu. Základné info (inštalácia, licencie, ako začať, kontakt) je v historicky prvom článku na samom konci zoznamu.

Inštalácia programu Opnet Modeler

1. INŠTALÁCIA PRVEJ ČASTI PROGRAMU OPNET MODELER

 

Ako prvý otvoríme súbor s názvom „modeler_175A_PL3_12737_win“

 

Seminár praktických ukážok v programe OPNET Modeler 2013

Týmto by sme vás radi informovali o prebiehajúcom seminári k programu OPNET modeler na tvorbu sieťových modelov a simulácií. 

 

Získanie inštalačných súborov k Opnet modeler

Inštalácia programu OPNET Modeler® sa skladá z inštalácie 3 programov:

  • Modeler
  • Model Library
  • Documentation

Tieto programy je možné stiahnuť zo stránky http://www.opnet.com/ po zaregistrovaní sa ako nový užívateľ na adrese https://enterprise1.opnet.com/support v časti "New Users":

 

 

Inštalácia Microsoft Visual Studio 2010 Professional

Na začiatok si potrebujeme stiahnuť inštalačný súbor Microsoft Visual Studio 2010 Professional, ktorý nájdeme tu: http://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=16057

 

Po jeho stiahnutí a spustení sa objaví okno, v ktorom klikneme na "Install Microsoft Visual Studio 2010". Týmto spustíme inštaláciu:

 

 Vyhľadávanie zdrojových súborov v OPNETe (*.c, *.cpp) a implementácia RED algoritmu v OPNETe


Drvivá väčšina zdrojových súborov k Opnetu  je umiestnených vo vnorených adresároch priečinku: C:\Program Files\OPNET\16.0.A\models\std\

 

Diplomové a bakalárske práce vyžívajúce program OPNET

Prehľad záverečných prác, ktoré využívali program OPNET Modeler, s odkazmi na plné texty prác vo formáte PDF a hotové projekty vytvorené v OPNETe v ZIP archívoch. 

 


OPNET - Simulácia siete ŽU

Autor: Jozef Klačko

Vedúci: Ing. Ľudovít Mikuš, PhD.Príklad vyvažovania sieťovej prevádzky (EIGRP Loadballancing)Vyvažovanie sieťovej prevádzky je technika, ktorá umožňuje rozdeľovanie prevádzky prechádzajúce cez jedno zariadenie, smerujúce do rovnakej podsiete medzi viaceré linky.

V nasledovnom príklade je uvedený prístup, ako rozdeliť sieťovú prevádzku medzi dve cesty. Súbor s projektom tohto príkladu je v prílohe k článku.

Prechod prevádzky s exponenciálnymi medzerami cez sieť s uzlami s exponenciálnym oneskorením

V nasledovnom príklade som vyskúšal, či pakety generované s medzerami z exponenciálneho rozdelenia a s exponenciálnym oneskorením spôsobeným desiatimi  sériovo, alebo tromi paralelne zapojenými smerovačmi, budú mať na koncovej strane rovnaké rozdelenie s rovnakým parametrom.

Syndikovať obsah