Žilinská univerzita > Fakulta riadenia a informatiky > Katedra informačných sietí

IDS/IPS

Systémy na detekciu prieniku/Systémy na prevenciu prieniku


IDS SNORT na platforme Windows


1 Úvod

Hrozby pre podnikové dáta sú na vzostupe, a stále viacej spoločností trpí finančné straty spôsobené útokmi na počítačové systémy. A stále väčšie množstvo informácií je nezabezpečené voči krádeži...“ (Information Week, The Security Facade, Bob Violino, 21. október 1996, strana 36)

Syndikovať obsah