Žilinská univerzita > Fakulta riadenia a informatiky > Katedra informačných sietí

Sieťová bezpečnosť

Bezpečnosť IP telefónie / Security of the IP Telephony

Článok založený na semestrálnych prácach z predmetu AS, autori/authors: Vladislav Brienik, Marek Kapičák.

Vedúci: Ing. Pavel Segeč, PhD.

Syndikovať obsah