Žilinská univerzita > Fakulta riadenia a informatiky > Katedra informačných sietí

SNMP

Simple Network Management Protocol

Konfigurácia SNMP služby na Cisco ASA 5510

SNMP agent na ASA môže vykonávať SNMP funkcie :

  • Odpovedať na SNMP dotazy (poll režim) z NMS serverov.
  • Samostatne zasielať trapy na NMS server v prípade vyskytnutia danej udalosti.

Spustenie SNMP agenta sa vykoná následovne:

Konfigurácia SNMP služby na Win 2003

Konfigurácia SNMP služby pozostáva z konfigurácie SNMP agenta, ktorý pobeží ako služba, z konfigurácie SNMP trapov ktoré budú posielané na SNMP kolektor,

 

Konfigurácia SNMP agenta

Na konfiguráciu SNMP agenta je potrebné následujúce:

SNMP software - references

PRTG Traffic Grapher

http://www.paessler.com/prtg

Supports: SNMP, NetFlow, Packet Sniffing

 

Focal Point

http://www.transition.com/TransitionNetworks/Products2/Static/focalpoint...

Supports: SNMP

Syndikovať obsah