Žilinská univerzita > Fakulta riadenia a informatiky > Katedra informačných sietí

Linux - návody

How to find a right server - nslookup and dig dns command line tools

 A simple comparison of the nslookup command, the Microsoft DNS tool, and dig, the linux/win based command alternative.

 

Install debian as dual boot system on a computer with Win 7 preinstalled

This guide describes installing of debian linux OS on a computer with Windows 7 system preinstalled. System will use grub2 as the system loader with predefined win7 boot option.

Steps required to do:

1) create a free space on your HDD, that you have space to install debian OS. You may use built in windows disk management tool to resize win partion (left click on start button, then right click on computer, choose manage, then choose disk management). There should be a frees space, like it is shown on the picture:

Installing BackTrack 5.0 64bit GNOME on VirtualBox

Prerequisities:

Steps:

1) Create a linux virtualPC inside of the VirtualBox and settup its parameters (RAM, number of CPU, disk size (8GB be enough), Network connection)

2) Insert iso image into a virtual CD

3) Boot the Backtrack as a live distro

Inštalácia Jabberd2 servera na Ubuntu 10.10 Maverick

Jabberd2 server je aplikačný server pracujúci s XMPP protokolom. Tento návod popisuje základnú inštaláciu a konfiguráciu na operačnom systéme Ubuntu 10.10 Maverick.

 

Aby tento návod fungoval, je potrebné aby ste boli prihlásený v privilegovanom režime.

How to disable IPv6 on debian

Open file

vim /etc/sysctl.conf

and add the line

net.ipv6.conf.all.disable_ipv6=1

and restart the machine.

Building debian packages for OpenIMSCore

Based on guide from http://www.openimscore.org/debian_packages

Update source.list

Allows in sources.list non free packages to allow java installation

deb http://ftp.antik.sk/debian/ squeeze main non-free
deb-src http://ftp.antik.sk/debian/ squeeze main non-free

then install packages required for compilation (bison and libcurl4-dev have to be added compare to original guide)

Installing BackTrack 4.0 on VirtualBox

Prerequisities:

Steps:

1) Create a linux virtualPC inside of the VirtualBox and settup its parameters (RAM, number of CPU, disk size (8GB be enough), Network connection)

2) Insert iso image into a virtual CD

3) Boot the Backtrack as a live distro

Builiding RTPproxy server 1.2.1 from GIT on debian lenny

As the result of the testing, the rtpproxy 1.2.1 builded using git is faulted, see the end of the article or article about kamamilio nat traversal with rtpproxy.

 

The article describe how to install the rtpproxy server, version 1.2.1, from the source. We need this server as a part of the NAT traversal solution realized with Kamailio and rtpproxy.Nastavenie doménového mena a IP adresy pre debian server


Tento návod je tretím v poradí pre predmet PS3, ktorý popisuje finalizáciu nastavenia IP parametrov linuxového servera.

V prvej časti sme si vytvorili virtuálnu mašinku vo virtualBox-e, potom sme naištalovali linuxový operačný systém do VBox-u.

Inštalácia debian servera vo VM VirtualBox

Tento návod nadväzuje na článok Vytvorenie virtuálneho počítača vo Virtualboxe, kde sme si vytvorili VB stroj ako prípravu pre inštaláciu vlastného operačného systému.

Syndikovať obsah