Žilinská univerzita > Fakulta riadenia a informatiky > Katedra informačných sietí

Linux - návody

Login from Linux to Cisco ASA - SSH problem

Trying to connet from my linux terminal on Cisco ASA ssh using

ssh palo@192.168.10.1
Unable to negotiate with 192.168.10.1 port 22: no matching key exchange method found. Their offer: diffie-hellman-group1-sha1

return the error on diffie hellman unmatch.

Working solution is to add an ssh options with "-o", which specify the key exchange method that are used to generate per-connection keys

-oKexAlgorithms=+diffie-hellman-group1-sha1

So working solutions is:

Implementácia protokolu OpenFlow 1.3 do Mikrotiku

Autor: Zdenko Holeša

Cieľ: implementovať podporu protokolu Openflow vo verzii 1.3 do zariadenia od Mikrotiku

Popis riešenia v príilohe.

Kľúčové slová: OpenFlow, SDN, Mikrotik, OpenWRT. Open vSwitch

Tvorba inštalačných .deb balíčkov pre FreeSWITCH v Debiane

Balíčkovanie FreeSWITCH-u pre Debian

Autor: Zdenko Holeša, InžProjekt 1, KIS FRI ŽU 2014

Inštalácia Debianu na SunFire v120 cez sieť

Na inštaláciu Debianu na Sun server budeme potrebovať:

  • Sun server
  • server s linuxom
  • viacnásobné pripojenie Sun servera do siete (cez oba sieťové rozhrania)
  • pripojenie na internet

 

Na linuxovom serveri bude potrebné nainštalovať bootp démon, rarp démon a tftp setver.

apt-get install atftpd bootpd rarpd

 

TFTP setver:

Screen - jednoduché príkazy k ovládaniu

Screen je terminálový multiplexer, ktorý môže značne sprehľadniť a uľahčiť prácu s viacerými terminálovými oknami v prostredí kde GUI rozhranie nie je dostupné (napr. práca na diaľku cez secureshell).

Inštalácia je v prostredí debianu je jednoduchá

apt-get install screen

spustenie programu je príkazom

Pridanie IP adresy pomocou príkazu IP

1) Zistenie mien rozhraní nášho zariadenia

ip a

alebo 

ip link

príkaz vylistuje naše sieťové rozhrania, napr.

 

ZÁKLADNÁ konfigurácia DHCP servera v Debian OS.

Tento článok popisuje základnú konfiguráciu DHCP servera (isc-dhcp-server) v operačnom systéme Debian.

 

Inštalácia DHCP:

#apt-get install isc-dhcp-server

*poznámka: balík isc-dhcp-server nahrádza starý dhcp3 balík

 

Konfigurácia DNS servera

Nastavenie DNS servera

Tento návod je platný pre systém debian 6 a vychádza z http://deja-vix.sk/sysadmin/dns.html. Veľa teoretických poznatkov je preskočených, preto je vhodné prečítať si pôvodný návod.

 

Inštalácia

Inštalácia je veľmi jednoduchá, pretože budeme využívať softvér z repozitárov. Softvér potrebný pre realizáciu dns servera sa nazýva bind9.

 

Loki - L3 packet generation and manipulation tool

Notes: Loki is a Python based framework implementing many packet generation and attack modules for Layer 3 protocols, including BGP, LDP, OSPF, VRRP and quite a few others.

Web:

Installing and configuring Homer SIP capture server - debian 64b squeeze - howto

Description: Homer is an Open Source SIP Capture server by Alexandr Dubovikov & Friends, based on OpenSER/Kamailio and supporting HEPv1/v2 (Homer Encapsulation Protocol) & IP proto 4 (IPIP) encapsulation and monitoring/mirroring port capture modes. Homer ships with a flexible and lightweight capture agent for unsupported scenarios and a powerful browser based UI (webHomer).

Web:

http://sipcapture.org/

http://code.google.com/p/homer/

Syndikovať obsah