Žilinská univerzita > Fakulta riadenia a informatiky > Katedra informačných sietí

Kalkulačka na počítanie IP subsietíJednoduchá webová kalkulačka na delenie IP adresného priestoru do subsietí cez VLSM:

 

http://vlsm-calc.net/