Žilinská univerzita > Fakulta riadenia a informatiky > Katedra informačných sietí

XMPP

Inštalácia Jabberd2 servera na Ubuntu 10.10 Maverick

Jabberd2 server je aplikačný server pracujúci s XMPP protokolom. Tento návod popisuje základnú inštaláciu a konfiguráciu na operačnom systéme Ubuntu 10.10 Maverick.

 

Aby tento návod fungoval, je potrebné aby ste boli prihlásený v privilegovanom režime.

Inštalácia Openfire servera na Debian Lenny

Openfire je open source instant messaging server využívajúci protokol XMPP (tiež známy ako jabber). Je napísaný v jazyku Java, vďaka čomu beží na ktorejkoľvek platforme.

Tento návod popisuje postup k základnej inštalácii a konfigurácii Openfire 3.7 pod operačným systémom Debian Lenny.

 

1. Do "/etc/apt/sources.list" treba doplniť (modifikovať) nasledujúce riadky:

Platí pre hlavný ftp server (pr. ftp.sk.debian.org/debian):

Syndikovať obsah