Žilinská univerzita > Fakulta riadenia a informatiky > Katedra informačných sietí

Hardvér

Inštalácia Debianu na SunFire v120 cez sieť

Na inštaláciu Debianu na Sun server budeme potrebovať:

  • Sun server
  • server s linuxom
  • viacnásobné pripojenie Sun servera do siete (cez oba sieťové rozhrania)
  • pripojenie na internet

 

Na linuxovom serveri bude potrebné nainštalovať bootp démon, rarp démon a tftp setver.

apt-get install atftpd bootpd rarpd

 

TFTP setver:

Syndikovať obsah