Žilinská univerzita > Fakulta riadenia a informatiky > Katedra informačných sietí

Inštalácia Molocha

Innovate Windows 7 Home Premium to Windows 7 Enterprise

By default, you cannot innovate any version to higher ones. But, if you change some register settings, you are able to do it!

Open Regedit software. Find HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion

Change there

EditionID from “HomePremium” to “Enterprise”
ProductName from “Windows 7 HomePremium” to “Enterprise”

That's all. Now reboot your computer and you can innovate.

Login from Linux to Cisco ASA - SSH problem

Trying to connet from my linux terminal on Cisco ASA ssh using

ssh palo@192.168.10.1
Unable to negotiate with 192.168.10.1 port 22: no matching key exchange method found. Their offer: diffie-hellman-group1-sha1

return the error on diffie hellman unmatch.

Working solution is to add an ssh options with "-o", which specify the key exchange method that are used to generate per-connection keys

-oKexAlgorithms=+diffie-hellman-group1-sha1

So working solutions is:

Implementácia protokolu OpenFlow 1.3 do Mikrotiku

Autor: Zdenko Holeša

Cieľ: implementovať podporu protokolu Openflow vo verzii 1.3 do zariadenia od Mikrotiku

Popis riešenia v príilohe.

Kľúčové slová: OpenFlow, SDN, Mikrotik, OpenWRT. Open vSwitch

Konfigurácia VideoLAN (VLC) klienta odoberajuceho multicast stream

Tu nastavíme VLC ako klienta, ktorý bude odoberať do siete vysielaný multicast stream z VLC v úlpohe streaming servera nastavený v článku: Konfigurácia VideoLAN (VLC) ako streaming server (multicast zdroj)

1. Po spustení vyberieme Otvoriť stream v sieti (Ctrl + N)
2. Zadáme multicast adresu zdroja streamu a klikneme Prehrať 

 

Konfigurácia VideoLAN (VLC) ako streaming server (multicast zdroj)

Ako konfigurovať VLC ako streaming server, ktorý odosiela multicast prevádzku do multicast siete (využívame na cvičeniach z predmetu s problematikou IP multicast).

1. v prvom kroku vyberieme médium, ktoré chceme streamovať

2. Klikneme na stream

vlc1

 

Obnova hesla na Cisco firewalle ASA 5505

Autori: Dočár, Drozdík, Kasala

Obnovu hesla na Cisco FW ASA 5505 je možné vykonať následovným spôsobom:

1. Potrebujeme OS pre danú verziu ASA, napr. získanú z inej ASA rovnakej verzie pomocou TFTP

Na to potrebujeme:

Outlook 2013 s IMAP - priecinok Dorucena posta (Inbox) prazdny

Analýza implementácie TLS v SIP klientoch

Analýza implementácie TLS v SIP klientoch

Autor: Mária Lednická, InžProjekt 1, KIS FRI ŽU 2014

Tvorba inštalačných .deb balíčkov pre FreeSWITCH v Debiane

Balíčkovanie FreeSWITCH-u pre Debian

Autor: Zdenko Holeša, InžProjekt 1, KIS FRI ŽU 2014

Syndikovať obsah