Žilinská univerzita > Fakulta riadenia a informatiky > Katedra informačných sietí

SIP

Session Initiation Protocol

Konfiguracia Linksys Internet Phone Adapter PAP2T

Postup pri konfiguracií Linksys Internet Phone Adapter 

 1. zariadenie zapojíme do siete
 2. pripojíme analogový telefón do portu Line1
 3. ak poznáme IP, ktorá bude zariadeniu pridelená pokračujeme krokom 5
 4. ak je IP pridelovaná dynamicky:
  na telefóne vytočíme : **** (štyri hviezdičky)
  potom 110#
  v slúchadle si vypočujeme IP adresu

openser.cfg

extract from http://kamailio.org/dokuwiki/doku.php/core-cookbook:1.3.x

debug

Set the debug level. Higher values make SER to print more debug messages.

Examples of usage:

 debug=3 -- print only important messages (like errors or more critical situations) 
 - recommended for running proxy as daemon
 debug=9 -- print a lot of debug messages - use it only when doing debugging sessions

The 'debug' parameter is usually used in concordance with 'log_stderror' parameter.

Asterisk/Trixbox, SER, OpenSER comparison

See follwoing table:

Syndicate content