Žilinská univerzita > Fakulta riadenia a informatiky > Katedra informačných sietí

SIP UA

SIP User Agents(HW a SW telefóny)

SIP UAs - references

3 6 A B C D E F G HJ K L M N O P Q R S T V X Y Z W

 

Syndicate content