Žilinská univerzita > Fakulta riadenia a informatiky > Katedra informačných sietí

Services

Infoline service

Configuring XCAP support for IM and presence over kamailio 3.1 - debian (lenny)


This article continue on series of articles about the Kamailio 3.1.x SIP proxy deployed on debian lenny and its features. In previous articles we have:

1) installed clear Kamailio 3.1.x server

2) added Mysql support for persistance location storage

Configuring IM and presence on Kamailio 3.1 - Howto

This article continue on series of articles about the Kamailio 3.1.x SIP proxy deployed on debian lenny and its features. In previous articles we have:

1) installed clear Kamailio 3.1.x server

2) added Mysql support for persistance location storage

Voice XML a ďalšie skriptovacie jazyky

 VoiceXML – Voice eXtensible Markup Language

 

Konfigurácia OpenSER na podporu CPL

 

Článok založený na semestrálnych prácach z predmetu AS, autori: Marek Trnovszký, Marián Chlapečka, Miloš Januška, Jozef Kvasničák, Michal Staš

Súčasť úlohy: Navrhnite a zrealizujte CPL službu nad OpenSER s použitím a modifikovaním CPLEd. V prípade potreby modifikujte CPLEd editor podľa CPL špecifikácie.Nastavenie SIP presence na SIP UA Xlite a Bria


EyeBeam

Nastavenie presence služby pre registrovaný účet na SIP UA telefona EyeBeam:

Vyber nastavenia pravým klikom na display telefónu:

 

Vyber účet pre ktorý chceš registrovať presence:

A vyber Presence Agent

Syndicate content