Žilinská univerzita > Fakulta riadenia a informatiky > Katedra informačných sietí

FreeSWITCH - inštalácia a základná konfigurácia serveraSemestrálna práca z predmetu Počítačové siete 3, Vypracoval M. Papučík

FreeSwitch

 

Obsah

 

1. Inštalácia FreeSwitch na Debian Lenny
1.1. Požiadavky
1.2. Samotná inštalácia
1.3. Spustenie FreeSwitchu
1.4. Prvotný test funkčnosti
2. Základy FreeSwitchu
2.1. Niektoré CL parametre
2.2. Freeswitchom defaultne definované čísla
3. Vytvorenie nových užívateľov
4. Presence
5. IM – instant messaging
6. Conference
7. Interdomain call
7.1. Prepojenie Asterisku a FreeSwitchu
7.2. Na strane freeswitchu
7.3. Na strane asterisku
8. TLS
8.1. Vytvorenie CA (Root) certifikátu
8.2. Vytvorenie serverového certifikátu
8.3. Nastavenie TLS
8.4. Konfigurácia UA
9. Voicemail
 

AttachmentSize
File FreeSwitch.pdf843.11 KB