Žilinská univerzita > Fakulta riadenia a informatiky > Katedra informačných sietí

OpenSER

OpenSer & Radius

Konfigurácia OpenSer-u a Radius-u na operačnom systéme Debian server

 

V tomto článku sa Vám budem snažiť popísať konfiguráciu openseru a radiusu.

Rozbehnutie OpenSER na Ubuntu Server 8.4

Na nainštalovanie OpenSER použijeme APT repozitár:

OpenSER - references

Flavio E. Goncalves: Building Telephony Systems with OpenSER

Syndicate content