Žilinská univerzita > Fakulta riadenia a informatiky > Katedra informačných sietí

OpenSER

Kamailio configuration to provide load balancing and failover for media services

In many setups Kamailio is used as a PROXY server that takes care of routing calls to servers providing voice services, e.g. voicemail, IVR or conference calls.

There are a few things an administrator must keep in mind.

Riešenie NAT pre SIP OpenSER server

Riešenie NAT pre SIP OpenSER server

 

Testovaná topológia:

 Testovaná topológia

 

 

Použitý SIP server pri testovaní: OpenSER

 

Použitý softphone: X-lite 4

 Inštalácia OpenSER 1.3.2-3 s autentifikáciou na MySQL na Debian Lenny


Inštalácia a základné nastavenie pre spustenie SIP Proxy OpenSER

Inštalácia je možná priamo z repozitárov:

apt-get install openser

Spustenie však nie je možné, nakoľko treba ešte nasataviť koľko pamäte a ako bude openser spúšťaný, preto kým to nenastavíme systém bude hlásiť

Rozbehnutie Kamailio 3.0.1 (OpenSER) na Ubuntu Server 8.04 s MYSQL autentifikáciou a Presence

1.Inštalácia MYSQL databázy

 

Kamailio ku svojmu správnemu fungovaniu potrebuje databázu. V tomto návode je použitá MYSQL databáza. Nainštalujeme ju príkazom:

 

apt-get install mysql-server

 

Konfigurácia OpenSER na podporu CPL

 

Článok založený na semestrálnych prácach z predmetu AS, autori: Marek Trnovszký, Marián Chlapečka, Miloš Januška, Jozef Kvasničák, Michal Staš

Súčasť úlohy: Navrhnite a zrealizujte CPL službu nad OpenSER s použitím a modifikovaním CPLEd. V prípade potreby modifikujte CPLEd editor podľa CPL špecifikácie.

ENUM - Telephone Number Mapping

ENUM (Projekt z predmetu Sieťové architektúry)

Vypracoval:

Tomáš Bohuš
Miroslav Lupták
5ZR021
2009/2010

 

Téma projektu:

 

- princíp ENUMu

- stav na Slovensku a v Čechách

- konfigurácia DNS servera a ENUMu – implementácia v DNS systéme BIND 9

 

Použité zdroje:

 Generátor konfigurácií OpenSER


STUN server na debiane

STUN – Simple Traversal of UDP through NATs (RFC 3489)

STUN je to protokol umožňujúci prechod cez NAT v tzv. near-end implementácii, pomocou ktorej nie je potrebné meniť nastavenie SIP Servera, po prípade používať riešenie RTP proxy (TURN) ale sám klient dokáž pomocou STUN mechanizmov detekovať NAT, Firewall po ceste medzi ním a VoIP infraštruktúrou.

OpenSER AAA cez MySQL databázu

V tomto článku sa vám pokusím popísať ako rozbehať AAA cez MySQL databázu:

openser.cfg

extract from http://kamailio.org/dokuwiki/doku.php/core-cookbook:1.3.x

debug

Set the debug level. Higher values make SER to print more debug messages.

Examples of usage:

  debug=3 -- print only important messages (like errors or more critical situations) 
  - recommended for running proxy as daemon
  debug=9 -- print a lot of debug messages - use it only when doing debugging sessions

The 'debug' parameter is usually used in concordance with 'log_stderror' parameter.

Syndicate content