Žilinská univerzita > Fakulta riadenia a informatiky > Katedra informačných sietí

NAT, FW

Riešenie NAT pre SIP OpenSER server

Riešenie NAT pre SIP OpenSER server

 

Testovaná topológia:

 Testovaná topológia

 

 

Použitý SIP server pri testovaní: OpenSER

 

Použitý softphone: X-lite 4

 

Configuring NAT traversal using Kamailio 3.1 and the Rtpproxy server

This article continues on series of articles about the Kamailio 3.1.x SIP proxy server deployed on the debian lenny and its features. In previous articles we have focused on:

1) installing clear Kamailio 3.1.x server 

2) adding of the Mysql support for persistance location storage

Builiding RTPproxy server 1.2.1 from GIT on debian lenny

As the result of the testing, the rtpproxy 1.2.1 builded using git is faulted, see the end of the article or article about kamamilio nat traversal with rtpproxy.

 

The article describe how to install the rtpproxy server, version 1.2.1, from the source. We need this server as a part of the NAT traversal solution realized with Kamailio and rtpproxy.Sip over NAT


If you use the article, please cite me:
SIP over NAT [SIP cez NAT] / Pavel Segeč. In: Journal of Information, Control and Management Systems. - ISSN 1336-1716. - Vol. 7, No. 1 (2009), p. 89-95.
Abstract

STUN server na debiane

STUN – Simple Traversal of UDP through NATs (RFC 3489)

STUN je to protokol umožňujúci prechod cez NAT v tzv. near-end implementácii, pomocou ktorej nie je potrebné meniť nastavenie SIP Servera, po prípade používať riešenie RTP proxy (TURN) ale sám klient dokáž pomocou STUN mechanizmov detekovať NAT, Firewall po ceste medzi ním a VoIP infraštruktúrou.

Syndicate content