Žilinská univerzita > Fakulta riadenia a informatiky > Katedra informačných sietí

Practical - CiscoVLSM (CIDR) Subnet Calculator


Simple web calculator used for computation of the IP subnets through VLSM:

http://vlsm-calc.net/Konfigurácia VPN medzi Cisco ASA a Cisco VPN klient


Topológia:

====private (192.168.10.0/24) ====ASA====Public (158.193.138.0/24)
                                                           |Konfigurácia SSH prístupu na Cisco ASA 5510


Konfigurácia SSH prístupu na Cisco ASA 5510 s lokálnou autentifikáciou. Postup si vyžaduje vykonanie viacerých úkonov v následovných krokoch:

 

1) vytvorenie lokálnych účtov:

pix(config)#username MENO password HESLO privilege LEVEL_0-15

 

2) nastavenie autentifikácie pre SSH na LOCAL databázu:

pix(config)#aaa authentication ssh console LOCAL

 

3) vygenerovanie RSA kľúča

Syndicate content