Žilinská univerzita > Fakulta riadenia a informatiky > Katedra informačných sietí

WAN

Konfigurácia smerovača vo funkcii Frame relay prepínača

Cisco smerovač môže byť nakonfigurovaný ako FR prepínač, kde pracuje ako DCE zariadenie. Konfigurácia spočíva v zapnutí FR prepínania a vypnutí IP smerovania, a v nakonfigurovaní prepínacej FR tabuľky, t.j. rámec vstupujúci cez ktorý vstupný port a s akým DLCI prepnúť na aký výstupný port a ako prepísať DLCI.

Syndicate content