Žilinská univerzita > Fakulta riadenia a informatiky > Katedra informačných sietíVLSM (CIDR) Subnet Calculator


Simple web calculator used for computation of the IP subnets through VLSM:

http://vlsm-calc.net/Inštalácia IAS servera na win 2003 a konfigurácia voči Cisco ASA


Úloha

Riešenie autentifikácie VPN klienta pripájaného na Cisco ASA 5510, autentifikácia používateľa je vykonaná voči Primary Domain Controlleru (PDC) cez radius.

 Konfigurácia VPN medzi Cisco ASA a Cisco VPN klient


Topológia:

====private (192.168.10.0/24) ====ASA====Public (158.193.138.0/24)
                                                           |

MRTG - Multi Router Traffic Grapher


 IMS overview
Konfigurácia SSH prístupu na Cisco ASA 5510


Konfigurácia SSH prístupu na Cisco ASA 5510 s lokálnou autentifikáciou. Postup si vyžaduje vykonanie viacerých úkonov v následovných krokoch:

 

1) vytvorenie lokálnych účtov:

pix(config)#username MENO password HESLO privilege LEVEL_0-15

 

2) nastavenie autentifikácie pre SSH na LOCAL databázu:

pix(config)#aaa authentication ssh console LOCAL

 

3) vygenerovanie RSA kľúča

Story o OpenSERe a CPL

Ako rozbehať CPL na OpenSERe (Andrej Krivulčík):

Návod:http://www.kom.tu-darmstadt.de/~jschmitt/HowToSER_CPL.htm.OpenIMS references
Andrej Krivulčík - Integrated CMS-based portal on networking technologies


The object of this thesis is to analyze possibilites, design and create a web portal concerning networking technologies. The portal is supposed
to be based on a CMS system chosen with respect to required portal functionality. In addition to determining the needed means and deploying selected components, the task was to create graphical designs for the portal.

Leader: Ing. Pavel Segeč, PhD.

Syndicate content