Žilinská univerzita > Fakulta riadenia a informatiky > Katedra informačných sietíCommView - packet analyzer and network monitor


Author: TamoSoft

OS: MS Win

CommView is an interesting network monitor and analyzer tool usable for LAN administrators, security professionals, network programmers, home users…anyone who wants a full picture of the traffic flowing through a PC or LAN segment.VLSM (CIDR) Subnet Calculator


Simple web calculator used for computation of the IP subnets through VLSM:

http://vlsm-calc.net/Inštalácia IAS servera na win 2003 a konfigurácia voči Cisco ASA


Úloha

Riešenie autentifikácie VPN klienta pripájaného na Cisco ASA 5510, autentifikácia používateľa je vykonaná voči Primary Domain Controlleru (PDC) cez radius.

 Konfigurácia VPN medzi Cisco ASA a Cisco VPN klient


Topológia:

====private (192.168.10.0/24) ====ASA====Public (158.193.138.0/24)
                                                           |

MRTG - Multi Router Traffic Grapher


 IMS overview
Konfigurácia SSH prístupu na Cisco ASA 5510


Konfigurácia SSH prístupu na Cisco ASA 5510 s lokálnou autentifikáciou. Postup si vyžaduje vykonanie viacerých úkonov v následovných krokoch:

 

1) vytvorenie lokálnych účtov:

pix(config)#username MENO password HESLO privilege LEVEL_0-15

 

2) nastavenie autentifikácie pre SSH na LOCAL databázu:

pix(config)#aaa authentication ssh console LOCAL

 

3) vygenerovanie RSA kľúča

Story o OpenSERe a CPL

Ako rozbehať CPL na OpenSERe (Andrej Krivulčík):

Návod:http://www.kom.tu-darmstadt.de/~jschmitt/HowToSER_CPL.htm.OpenIMS references


Syndicate content