Žilinská univerzita > Fakulta riadenia a informatiky > Katedra informačných sietí1. ATM - základné pojmy


1. ATM - základné pojmy

V tejto kapitole vysvetlíme niekoľko základných pojmov týkajúcich sa ATM. Nebude sa jednať o komplexný úvod do problematiky ATM, avšak budú tu vysvetlené niektoré nevyhnutné pojmy a princípy, na ktoré sa budeme v ďalšom texte často odvolávať. Dobrí znalci základov technológie ATM môžu túto kapitolu prakticky preskočiť.

Podpora sietí ATM pod operačným systémom Linux

Semestrálna práca z predmetu Širokopásmové siete.

Vypracoval: Bednár, Palúch

Rok: 20036 IP cez ATM (IP over ATM)


6 IP cez ATM (IP over ATM)

V IP cez ATM v Linuxe sú podporované Classical IP over ATM (CLIP, definované v dokumente RFC1577), LAN Emulation (LANE verzia 1 a verzia 2) a Multi-Protocol over ATM (MPOA, iba klient).5 Signalizácia v ATM


5 Signalizácia v ATM

 

5.1 Súbor hosts pre ATM

ATM adresa je dlhá 20 bajtov, preto jej používanie je pri narábaní s ATM sieťov nepohodlné. Mnohé z nástrojov sady ATM Tools podporujú okrem číselných adries aj priamo napísané meno počítača. Mapovanie medzi ATM adresou a jeho menom je definované v súbore /etc/hosts.atm. Formát tohto súboru je rovnaký ako pre súbor /etc/hosts4 Natívne ATM PVC spojenia


4 Natívne ATM PVC spojenia

PVC spojenia môžu byť použité pre počítače, ktoré sú prepojené priamo alebo cez ATM switch. ATM PVC spojenia musia byť ručne nastavené na ATM switchi.3 Nastavenie sieťovej karty ATM


3 Nastavenie sieťovej karty ATM

V tejto kapitole si popíšeme ako správne nastaviť sieťovú kartu ATM. Budeme sa venovať hlavne karte ForeSystems ForeRunner LE155 založenej na čipe IDT 77201. Nakoniec si ukážeme možnosť využiť na experimentovanie ovládač atmtcp, ak nemáme k dispozícii sieťovú kartu ATM, ale máme počítač zapojený do siete TCP/IP napr. typu Ethernet, čo je u nás asi najčastejšie zapojenie siete.2 Inštalácia nástrojov ATM


2 Inštalácia nástrojov ATM

 

2.1 Použité balíčky a programové prostredie

Na počítači kde som testoval funkčnosť ATM pre Linux bol nainštalovaný Red Hat Linux verzia 7.2. Kernel som použil priamo z distribúcie, pretože obsahoval v sebe zakompilované všetky ovládače a protokoly potrebné na moje testovanie.1 Úvod


1 Úvod

1.1 Dokument

Tento dokument vznikol ako semestrálna práca z predmetu Širokopásmové siete. Na cvičeniach som mal za úlohu nakonfigurovať počítač, aby fungoval ako ATM router v operačnom systéme Linux. Na konci semestra takto prezentujem získané vedomosti a skúsenosti s technológiou ATM v Linuxe.ATM pre Linux


Táto kniha obsahuje návod na rozchodenie ATM adaptera ForeRunner pod OS Linux.6.0 Riadenie prevádzky


6.0 Riadenie prevádzky

Syndicate content