Žilinská univerzita > Fakulta riadenia a informatiky > Katedra informačných sietí

Using tcpdump for SIP diagnostic

TCPdump is a powerful command-line packet analyzer, which may be used for a SIP message sniffing/analyzing. TCPdump is preinstalled on many linux distributions, or may be installed directly from debian repository:

apt-get install tcpdump

TCPdump allows write sniff to a file or display it realtime. Its usage for SIP message analysis may look like:

1) Display real time to a console

tcpdump -nqt -s 0 -A -i eth0 port 5060

 where:

-n do not convert IP address to DNS names

Using ipgrab for SIP diagnostic

Ipgrab is an network protocol grab utility which may be used for a SIP message sniffing/analyzing. Ipgrab may be installed directly from debian repository:

apt-get install ipgrab

The usage for SIP message analysis may look like

Qutecom

Najprv sme si vytvorili účty na verejnom SIP serveri (Iptel.org).

Následne sme nainštalovali program Qutecom 4.5.0 a prihlásili sme sa naň pomocou novovytvorených účtov na serveri Iptel.org .

 


 

 

Konfigurácia programu Ekiga

 

Na úvodnom cvičení z predmetu Počítačové siete 3 sme sa zaoberali rôznymi programami na prenos hlasu cez IP (VOIP), ktoré používajú protokol akým je napríklad SIP. Tento návod by mal pomôcť pri nastavovaní Ekigy.

 

Asterisk 1.8 instalation and configuration with ODBC and DAHDI modules on Debian (lenny)

This guide describes installation of Asterisk 1.8.4 with ODBC module for MySQL support and DAHDI module for timer clock support. The timer clock is needed by some applications such as MeetMe which provides conferences.
 
First of all, we make sure that the packages are up to date:
apt-get update
Then we install MySQL server and client libraries:
apt-get install mysql-server libmysqlclient-dev
We install ODBC as the database interface and also the ODBC libraries:
   

Monitoring tools - list

The page provides summarized view of monitoring tools, which we used.

A B C D E F G H I J K L M N O P R S T V W X Y Z

 

C


Cacti

web: http://www.cacti.net/
Licence: opensource

Platform: -

Konfigurácia podpory TLS v OpenIMSCore

Úvod

OpenIMSCore poskytuje možnosť šifrovanej komunikácie prostredníctvom TLS. TLS sa aktivuje konfiguráciou P-CSCF. P-CSCF umožňuje šifrované spojenie (TLS) cez rozhranie Gm. P-CSCF musí poskytovať platný certifikát. TLS User Endpoint nemusí mať platný certifikát.  

Install debian as dual boot system on a computer with Win 7 preinstalled

This guide describes installing of debian linux OS on a computer with Windows 7 system preinstalled. System will use grub2 as the system loader with predefined win7 boot option.

Steps required to do:

1) create a free space on your HDD, that you have space to install debian OS. You may use built in windows disk management tool to resize win partion (left click on start button, then right click on computer, choose manage, then choose disk management). There should be a frees space, like it is shown on the picture:

Postup tvorby deb balíčkov SIP servera Kamailio

apt-get install git-core make devscripts dpatch

 

Následne sme nainštalovali závislosti pre Kamailio:

 

Kamailio 3.1 with a text file database (DBTEXT)

The article describes how to add simple database support for the Kamailio 3.1.0 server. As the database ext files are used. Activities described here are following the basic Kamailio server installation, described in the article Installing Kamailio 3.1 on debian lenny.

We are trying this as the part of our performance tests.

 

Syndicate content