Žilinská univerzita > Fakulta riadenia a informatiky > Katedra informačných sietí

OPNET - základné info, licencie, inštalácia, ako začat, mailing list, kontakt

OPNET Modeler možno použiť na analýzu a dizajnovanie sietí, zariadení, protokolov a aplikácií, možno porovnávať vplyv rôznych technológií, modelovať rôzne typy prevádzky (VoIP, TCP, OSPF, MPLS, IPv6, ...). Okrem OPNET Modeleru máme k dispozícií aj OPNET Modeler Wireless pre bezdrôtové siete a extra licencie na modely pre niekoľko špecifických protokolov/technológií:

- MPLS
- UMTS
- IPv6
- WIMAX
- Flow Analysis

Kľúčové vlastnosti programu:

- rýchle diskrétne simulácie

- stovky protokolov a modelov v zdrojovom programe (obsahuje časť OPNET Model Library)

- zoznam podporovaných protokolov/technológií je TU (nie všetky sú bezplatné => niektoré si treba dokúpiť)

- objektovo-orientované modelovanie

- realistické modelovanie aplikácií a simulácií

- veľmi dobrý a rýchly support rozdelený na niekoľko častí:

       - FAQ https://enterprise1.opnet.com/tsts/4dcgi/FAQ_SEARCH

       - Training http://www.opnet.com/training/

       - Forum http://share.opnet.com/forum

 

Na katedre máme zakúpený softvér OPNET Modeler + Wireless, ku ktorému tu budú pribúdať články týkajúce sa inštalácie, používania a hotových projektov v ňom urobených.

 

OPNET môžu používať členovia katedry, študenti pri výučbe, bakalári a diplomanti pri svojich záverečných prácach. Softvér je nainštalovaný na serveri, pre prístup je potrebné požiadať vedúceho svojej práce, prípadne ktoréhokoľvek učiteľa z katedry KIS. V prípade otázok kontaktovať osoby uvedené v časti KONTAKT na konci tohto článku.


LICENCIE

 

K dispozícii máme 60 licencií na OPNET Modeler + Wireless a ďalšie špecifické protokoly (IPv6, UMTS, ...). OPNET je kompletne nainštalovaný na jednom z našich serverov, v novej verzii 17.5. Tento server má záreveň funkciu servera na prideľovanie licencií pre vzdialené počítače, na ktorých je možné si OPNET nainštalovať. 
 

OPNET sa dá spustiť cez Start > All Programs > Opnet Modeler 17.5 > Opnet Modeler 17.5 (64bit), inak je odkaz aj na pracovnej ploche.

 

Na server je prístup cez remote desktop.  Na serveri môže vzdialene pracovať aktuálne 60 užívateľov, každý ale musí mať vytvorený svoj vlastný účet pre prístup na daný server - pre vytvorenie účtu kontaktovať niektorú osobu uvedenú v časti KONTAKT na konci tohto článku. Pri vytváraní vlastných projektov v OPNETe je potrebné si projekty ukladať do svojeho adresára na serveri.

 

Druhou možnosťou je nainštalovať si OPNET na vlastný počítač, pre inštalačné súbory a pridelenie licencie potom kontaktovať svojeho vedúceho práce, alebo osoby uvedené v KONTAKTe na konci tohoto článku. 

 


INŠTALÁCIA

 

Systémové požiadavky k poslednej verzii OPNET Modeler 17.5 nájdete tu.

Inštalovať treba v nasledovnom poradí:

 1. Compiler
 2. Nastaviť premenné prostredia
 3. OPNET Modeler
 4. Models
 5. Documentation

Presný postup inštalácií nájdete v článkoch: 

 

Ukážky hotových projektov možno nájsť tu:

  

    C:\Program Files\OPNET\17.5.A\models\std\example_networks\

 

Univerzitné projekty, diplomové práce a lab manuály k OPNET Modeleru z webu:

 

Diplomové práce s využitím OPNETu riešené na FRI, ŽU sú k dispozícií s plným textom aj s hotovými projektami v OPNETe v článku Diplomové a bakalárske práce vyžívajúce program OPNET.

 

 


SEMINÁRE K OPNETu NA FRI

Aktuálne, január - marec 2013, prebieha seminár praktických ukážok v tomto programe, viac informácií je možné nájsť tu: 

http://nil.uniza.sk/sk/network-simulation-and-modelling/opnet/seminar2013

 


KDE HĽADAŤ RADY A RIEŠENIA PROBLÉMOV

 

Niektoré časti OPNET web portálu (www.opnet.com) sú len pre registrovaných používateľov, no práve tieto sú najzaujímavejšie. Konto si môže vytvoriť ktokoľvek z našej univerzity (študent, zamestnanec) samostatne a bude mať prístup do nasledovných častí portálu:

1. Používateľské fóra / User forums

- kde si ľudia vymieňaju svoje skúsenosti a vzájomne si radia:
 

www.opnet.com tam hlavné menu: Support -> User forums

2. Centrum pre podporu zákazníkom / Support Center

- kde sa dá napísať žiadosť o pomoc s riešením nejakého problému:

www.opnet.com tam hlavné menu: Support -> Support center

Ppričom možnosti sú tri:

 1. telefonický kontakt
 2. kontakt cez mail
 3. priamo cez formulár
  - pri tejto možnosti sa priamo na stránke napíše "request" a odpoveď príde na mail a zároveň bude viditeľná aj na stránke
  - dostať sa tam možno zo Support Center - a v pravom menu vybrať:  My Tech Support Cases - tam v ľavom menu: New Request

3. Často kladené otázky / FAQ       [!!! odporúčame !!!]

- predtým ako by človeka napadlo písať request na support centrum, je dobré si pozrieť v tejto časti FAQ, či už niekto neriešil podobný problém a prečítať si riešenie. Je tu hromada otázok radená v rôznych sekciách, môže pomôcť viac ako User forum, pretože tu odpovedajú technici z OPNETu, takže odpovede by mali byť profesionálnejšie:

www.opnet.com tam hlavné menu: Support -> FAQs

4. Prezentácie, laby, video záznamy z konferencie OPNETWORK 2010

- každoročne poriadaná konferencia, materiály z r. 2010 možno nájsť tu: OPNETWORK 2010

5. Self-Guided Training

- k dispozícií sú kurzy s inštruktorom, v triede, pre nás ale nezaujímavé, keďže kurzy sa robia prevažne v USA

- pre nás sú skôr zaujímavé tzv. "self-guided" kurzy, kde sú k dispozícií tutoriály, prezentácie, laby a videá k rôznym témam, cca. 40 rôznych kurzov možno nájsť tu: Self-Guided kurzy pre OPNET Modeler

 


OPNET KIS Mailing list

 

Pre používateľov OPNETu sme 1.2.2011 zriadili na našej Katedre informačných sietí mailing list, pre diskusie o veciach týkajúcich sa projektov vytváraných v OPNETe.

Preto ak hľadáte pomoc s nejakým konkrétnym problémom, využite možnosť nahliadnuť do archívu mailov posielaných vrámci tohto mailing listu a až keď tam nenájdete odpoveď, položte otázku členom tohto mailing listu s čo možno najpresnejším predmetom správy. Odpovede na správy pôjdu vždy všetkým, prosím neprepisujte hlavičky REPLY mailov, aby sa dodržala štruktúra mailových vlákien (threads) a uľahčilo sa tak neskoršie vyhľadávanie v archíve.

Ako sa stať členom

 

V časti Subscribing to OPNET na info stránke pre OPNET mailing list, je potrebné vyplniť svoju:

 • mail adresu
 • Meno Priezvisko
 • heslo

Na zadanú mail adresu vám potom príde mail, ktorý treba potvrdiť jednoduchým REPLY na daný mail, alebo kliknutím na odkaz, ktorý príde v danom maily. Po tomto momente sa stávate členom mailing listu, o čom vám príde potvrdenie v ďalšom maily.

Na rovnakom odkaze je možné neskôr riešiť aj odhlásenie sa (Unsubscribe) z mailing listu.

 

Poznámka pre členov katedry KIS: na katedre používame adresy meno.priezvisko@fri.uniza.sk, no ak používate aj web klienta na prístup k mailom, je potrebné si v Nastaveniach na webe overiť či máte odchádzajúcu adresu nastavenú na meno.priezvisko@fri.uniza.sk (viď obrázok nižšie), inak sa totiž bude používať prednastavená adresa meno@kis.fri.uniza.sk a mailing list vás pod touto adresou poznať nebude a nebude preposielat vaše maily členom skupiny.

 

 


CERTIFIKÁCIA

 

Nielen Cisco má svoj systém udeľovania priemyselných certifikátov :)

OPNET certifikačný program ponúka stať sa expertom-používateľom OPNET produktov.

 

"If you employ OPNET solutions for application troubleshooting, application pre-deployment analysis, application monitoring, network capacity planning, or other network engineering "what-if" analyses, you are a candidate for certification. "

 

Možné sú 3 druhy certifikácie, pričom certifikát je platný 2 roky (potom si ho treba obnoviť):

 • OPNET Certified AppTransaction Xpert Professional (OCATXP)
  - tu ide o: ACE family of products
 • OPNET Certified Network Planning Professional (OCNPP)
  - tu ide o:IT Guru Network Planning
 • OPNET Certified AppResponse Xpert Professional (OCARXP)

Viac informácií v registrovanej zóne OPNET portálu: Certification
 


 

 KONTAKT

 

Mgr. Jana Uramová, PhD

Miestnosť B360, mail: jana.uramova@fri.uniza.sk

 

Ing. Ondrej Škvarek, PhD.

Miestnosť B358, mail: ondrej.skvarek@fri.uniza.sk

 


 

 

Groups:

Ako inštalovať OPNET Modeler ver. 16.1

(7.3.2012)

1. Nainštalovať "Microsoft Visual C++ 2010 Express Edition"
    vc_web.exe

2. Nastaviť premenné prostredia podľa FAQ:
What are the proper system environment settings for Microsoft Visual C++ 2010 Express Edition compiler for 32-bit Windows?
https://enterprise1.opnet.com/tsts/4dcgi/FAQ_ClientSearch
https://enterprise1.opnet.com/tsts/4dcgi/FAQ_DisplayOneQ?QuestionID=2341...

**************************
Question:     What are the proper system environment settings for Microsoft Visual C++ 2010 Express Edition compiler for 32-bit Windows?
Answer:     This FAQ is provided as a courtesy for OPNET users to help with the initial configuration of Microsoft Visual C++ 2010 Express Edition; OPNET Technical Support does not officially support system administration for non-OPNET products. The following variables need to be specified for proper operation of MSVC++ with OPNET. (Depending on how MSVC was installed, these variables may have already been set by the MSVC installation process.)

---
NOTE:
**The following settings assume that Visual Studio 2010 Express Edition has been installed using the default installation directory settings ("C:\Program Files\Microsoft Visual Studio 10.0") and that your Windows directory is C:\Windows.
**Provided is the list of environment settings that should be added or set in the System Variables on your computer. If the variable name already exists on your system, make sure that the value associated for that variable is accurate. If not, you must add the correct value as discussed below.
---

Procedure:
------------------------------------------------
1. Open the Microsoft Visual Studio Console (Default path: Start> Programs> Microsoft Visual Studio 2010 Express> Visual Studio Command Prompt (2010))

2. Generate the environment variables from your Microsoft Visual Studio compiler by entering the "set" command. Since you only need three variables ("INCLUDE", "LIB", and "Path"), simply enter the set commands in the MSVS command prompt as follows:

%> set INCLUDE
%> set LIB
%> set Path

3. Each of the commands above produces a value for the respective variable entered. Copy each value exactly as it appears.

**Take note of the following when copying the variables:
-INCLUDE: Copy the whole string generated
-LIB: Copy everything before "LIBPATH ="
-PATH: Copy everything up to "C:\Windows System32"

4. Open the System Properties window to create the user variables. This may be done through: Control Panel> System> Advanced> Environment Variables.

5. If the variable(s) above do not exist in your user variables, please create the variable as explained in step 6 below. If any of the above variables exist, make sure that the value to that variable is exactly the same as its respective output from the Visual Studio Command Prompt from step 3 above.

6. To create a new system variable, click on the "New" tab from the System Properties window opened in step 4 above. Enter the variable name (e.g., INCLUDE) and the variable value (e.g., INCLUDE output from the MSVC console) in the respective fields. Be careful not to add any spaces or unexpected characters. Repeat this step for each of the three variables.

7. Click OK to save the changes made on the system variables.
----

To ensure that the Compiler is installed correctly, open a Command Prompt and type "cl" to invoke the compiler. Then type "link" to invoke the linker/binder. Confirm that each of these commands returns the correct information for the .NET installation.

After this, start OPNET Modeler and run simulations as usual.

Product Release:     Modeler(10.0 / 10.5 / 10.6 / 11.0 / 11.5 / 12.0 / 12.1 / 14.0 / 14.5 / 15.0 / 16.0 / 16.1 / 7.0 / 8.0 / 8.1 / 9.0 / 9.1)
**************************

3. Inštalovať OPNET Modeler "modeler_161A_PL1_10834_win.exe"

    • Floating - access licenses from remote server
   
    Hostname:     (meno servera povie vyučujúci)

4. Inštalovať moduly "models_161A_PL1_05May11_win.exe"

5. Inštalovať dokumentáciu "modeler_docs_12-May-2011_win.exe"
 

Stretnutia k OPNETu [praktické cvičenia]

Stretnutia organizované pre diplomantov, bakalárov, študentov a učiteľov, ktorí chcú používať OPNET Modeler pre svoje práce a projekty prebiehali utorky a štvrtky v týchto termínoch:

 

 • Štvrtok 15.10.2009 [09:00] miestnosť B302 - Úvod do OPNET Modeleru
 • Štvrtok 22.10.2009 [13:00] miestnosť B303 - Lab1: LAN model
   
 • Utorok  27.10.2009 [13:00] miestnosť B301 - Lab2: MM1 queue
 • Štvrtok 29.10.2009 [10:00] miestnosť B356 - Lab3: Aloha
   
 • Štvrtok   5.11.2009 [12:30] miestnosť B303 - Lab3: CSMA/CD, Ethernet
 • Utorok  10.11.2009 [13:00] miestnosť B301 - Lab4: TCP protokol (congestion avoidance mechanizmy)
   
 • Štvrtok 12.11.2009 [13:00] miestnosť B356 - Lab5: OSPF
   
 • Štvrtok 19.11.2009 [13:00] miestnosť B303 - Lab6: Queuing policies (FIFO)
   
 • Utorok 1.12.2009 [12:00] miestnosť B301 - Lab5: OSPF (ako správne nastaviť premenné protokolu), Lab6: Queuing policies (Priority queuing, WFQ), Lab 7: Self similar (on-off)

Riešili sa laby podľa tohoto PDFka.

 

Pozn.: Keďže laby v PDFku sú robené v staršej verzii OPNETu, a nemusia byť na 100% zhodné aj v novšej verzii OPNETu, možno si pomôcť dokumentáciou v OPNETe, kde možno nájsť jednotlivé laby z PDFka, v časti tutoriály (Basic Tutorial, Modeler only tutorials, ...).

 


Poznámky, komentáre a otvorené otázky k vyriešeným laboratórnym cvičeniam:

 

Lab2: MM1 queue

 

 

- oproti matematickému modelu M/M/1/oo, tento model v OPNETe znamená:

 • M=poissonove príchody paketov=exponenciálne medzery medzi príchodmi paketov
   
 • M=exponenciálna dĺžka paketov, linka=server však vysiela tieto pakety náhodnej dĺžky konštantnou rýchlosťou (v bitoch za sek.)
   
 • 1= 1 linka obsluhy=1 server

- pre model M/D/1 stačí v modeli M/M/1 queue zmeniť rozdelenie dĺžky paketov na "constant"

 

Lab3: CSMA/CD Ethernet 

 

 

- pre podrobné pochopenie, ako sú v OPNETe implementované protokoly CSMA a CSMA/CD nestačil ani tutoriál, ani Lab manuál
 

- podrobnosti sú v simulačnom jadre OPNETu (pre užívateľa čierna skrinka? alebo je možné preskúmať aj to?)
 

- užívateľovi neostáva nič iné, iba veriť, že veci v simulačnom jadre sú naprogramované správne...
 

- ktorý komponent a kedy zahadzuje pakety pri kolízií ?

 

Lab4: TCP protokol (congestion avoidance mechanizmy)

 

 

- pre pochopenie výsledkov zo simulácie je potrebné podrobnejšie preštudovať:

 

- v akom prípade/prípadoch dopadne lepšie Tahoe a v ktorých Reno?
 

- ako sa správa scenario 1, keď pridáme 5% pravdepodobnosť straty paketov? ako v porovnaní s Tahoe a Renom?
 

- je 0,5 zadávaných v simulácii pre stratu paketov naozaj 5%, alebo 50%?
 

- je dobré odsledovať v simulácii nielen veľkosť okna a TCP load na serveri, ale aj IP load na niektorom smerovači
 

- v akých okamžikoch sa zaznamenávajú štatiskiky pre veľkosť okna, TCP load a IP load? je dôležité mať rovnakú mierku? ako si možno toto v
  simulácii ustrážiť?
 

- v niektorých prípadoch je pre užívateľa hodnotnejšie skúmať výsledky simulácie nie v grafe, ale v súbore so všetkými hodnotami/štatistikami

 

Lab5: OSPF

 

  

- podľa dokumentácie, COST pre jednotlivé linky sa vypočíta z hodnoty bandwidth (BW), ktorú možno pre každý interface nastaviť, t.j.:

COST=reference bandwidth/interface bandwidth, t.j. 10^8/BW, reference BW by malo byť defaultne 10^8, no možno ho zmeniť, ale potom je nutné dodržať konzistentnosť v celej sieti, nastaviť to možno ako atribút daného nodu: IP Routing Protocols > OSPF Parameters)

- OSPF sa správal podivne pri počítaní COSTs pre linky, zrejme by bolo treba ešte raz preveriť aká bola reference BW a aká BW pre dané interfejsy

 

- algoritmus najkratšej cesty nevyberie vždy najlacnejšiu cestu - na bližšie zistenie informácií prečo je to tak by bolo potrebné preskúmať obsah smerovacích tabuliek na routroch a pod. - je toto možné?

 

- OSPF s vačším počtom areí (area 0, area 1, area 2) sa nesprával podľa štandardu, nie je zrejmé prečo

 

- neštandardne sa OSPF správal aj pri per-packet load ballancingu - všetky pakety išli jednou cestou