Žilinská univerzita > Fakulta riadenia a informatiky > Katedra informačných sietí

Opnet

Na fakulte máme zakúpený softvér OPNET Modeler + Wireless, ku ktorému tu budú pribúdať články týkajúce sa inštalácie, používania a hotových projektov v ňom urobených (bakalárky, diplomovky a iné). Články pribúdajú chronologicky, vždy najaktuálnejší článok na vrchu. Základné info (inštalácia, licencie, ako začať, kontakt) je v historicky prvom článku na samom konci zoznamu.


Vyhľadávanie zdrojových súborov v OPNETe (*.c, *.cpp) a implementácia RED algoritmu v OPNETe


Drvivá väčšina zdrojových súborov k Opnetu  je umiestnených vo vnorených adresároch priečinku: C:\Program Files\OPNET\16.0.A\models\std\

 Diploma thesis using OPNET Modeler


 Pre slovenskú verziu si prepnite jazyk na Slovenčina!

 

Title: OPNET - Simulation of UoZ network [Jozef Klačko]

Author: Jozef Klačko

Leader: Ing. Ľudovít Mikuš, PhD.Príklad vyvažovania sieťovej prevádzky (EIGRP Loadballancing)Vyvažovanie sieťovej prevádzky je technika, ktorá umožňuje rozdeľovanie prevádzky prechádzajúce cez jedno zariadenie, smerujúce do rovnakej podsiete medzi viaceré linky.

V nasledovnom príklade je uvedený prístup, ako rozdeliť sieťovú prevádzku medzi dve cesty. Súbor s projektom tohto príkladu je v prílohe k článku.

Prechod prevádzky s exponenciálnymi medzerami cez sieť s uzlami s exponenciálnym oneskorením

V nasledovnom príklade som vyskúšal, či pakety generované s medzerami z exponenciálneho rozdelenia a s exponenciálnym oneskorením spôsobeným desiatimi  sériovo, alebo tromi paralelne zapojenými smerovačmi, budú mať na koncovej strane rovnaké rozdelenie s rovnakým parametrom.

Syndicate content