Žilinská univerzita > Fakulta riadenia a informatiky > Katedra informačných sietí

Linux - HOWTOHow to install ngrep on CentOS 5.5


Ngrep is one of networking tools usefull for VoIP (Voice Over IP) analysis. Unfortunatelly I did not find ngrep package available inside ot the yum repository, so command

yum install ngrep

does not work (SipXecs over CentOS). No problem, just few steps how to install it.

Go to your prefered download directory, for example /home/your_username.

Then localize ngrep rpm package available for download, for example at http://packages.sw.be/ngrep/

Download it using wget

Integrácia OS Linux do Active Directory, Konfigurácia klienta Pidgin pre OCS

Integrácia servera s OS Linux do Active Domain
 
Po vykonaní týchto krokov sa dosiahne plnohodnotná integrácia systému Linux vo Windows Active Domain. Používatelia OS Linux sa budú môcť prihlasovať cez Username a Password ako členovia AD.

Zakázanie root login cez SSH
1. Predtým ako zakážeme root login si musíme vytvoriť nového používateľa (v prípade, že ho už nemáme vytvoreného)

 

- prihlásiť sa ako root

Viaceré IP adresy na rozhraní - debian

Pridaj do /etc/network/interfaces dalsi interface a pridaj ip adresy.

Pôvodné nastavenie s jednou IP na rozhraní eth1:

# The primary network interface
auto eth1
iface eth1 inet static
    address 158.193.152.1
    netmask 255.255.255.0
    broadcast 158.193.152.255
    gateway 158.193.152.38

 

Pridal som druhú IP adresu na eth1:0

STUN server na debiane

STUN – Simple Traversal of UDP through NATs (RFC 3489)

STUN je to protokol umožňujúci prechod cez NAT v tzv. near-end implementácii, pomocou ktorej nie je potrebné meniť nastavenie SIP Servera, po prípade používať riešenie RTP proxy (TURN) ale sám klient dokáž pomocou STUN mechanizmov detekovať NAT, Firewall po ceste medzi ním a VoIP infraštruktúrou.

Distribúcie na prácu s HDD partíciami

MRTG - Multi Router Traffic Grapher


 

Syndicate content