Žilinská univerzita > Fakulta riadenia a informatiky > Katedra informačných sietí

IP Telephony

Infoline service

Bezpečnosť IP telefónie / Security of the IP Telephony

Článok založený na semestrálnych prácach z predmetu AS, autori/authors: Vladislav Brienik, Marek Kapičák.

Vedúci: Ing. Pavel Segeč, PhD.

Voice XML a ďalšie skriptovacie jazyky

 VoiceXML – Voice eXtensible Markup Language

 

IP Multimedia Subsystem test

Inštalácia IMS

Požiadavky

Prístup k sieti:

  • verejná IP – chceme sa vyhnúť problémov s NAT-om
  • prístup ku konfigurácií DNS servera

Softvérové požiadavky:

VoIP bandwidth calculator


Packetizer VoIP bandwidth calculator

http://www.bandcalc.com/

 

voiptroubleshooter

http://www.voiptroubleshooter.com/diagnosis/emodel.html 

 

Syndicate content