Žilinská univerzita > Fakulta riadenia a informatiky > Katedra informačných sietí

ENUM

tElephone Number Mapping

ENUM - Telephone Number Mapping

ENUM (Projekt z predmetu Sieťové architektúry)

Vypracoval:

Tomáš Bohuš
Miroslav Lupták
5ZR021
2009/2010

 

Téma projektu:

 

- princíp ENUMu

- stav na Slovensku a v Čechách

- konfigurácia DNS servera a ENUMu – implementácia v DNS systéme BIND 9

 

Použité zdroje:

 

ENUM - referencie

Syndicate content